Svar på næsten alt

Kontakt til DcR

dcr@nanoq.gl Controlling, budgetopfølgning, ressortændringer mv.

f-bogholderi@nanoq.gl og speciel@nanoq.gl Bogholderi, bankoverførsler og afstemninger

kreditor@nanoq.gl Kreditorbogholderiet, betaling af leverandørfakturaer mv.

debitor@nanoq.gl Debitorbogholderiet

control@nanoq.gl Løncontrollerne vedrørende lønafstemninger og webtas

xal@nanoq.gl vedrørende blandt andet IRIS, Ledelsesinfo, XAL, netbank, xflow

support@nanoq.gl (Digitaliseringsstyrelsen) vedrørende for eksempel Citrix, F2, Teams, Outlook

support@erp.gl (ERP) vedrørende blandt andet Prisme, projektmodulet

tjenesterejse@nanoq.gl Afregningssystem til tjenesterejser Acubiz


Filtrer efter:

Documents

Seneste nyt

11

dec

Deadline for lønindberetning for timelønnede

Lønudbetaling for timelønnede d. 15.12.23

bitmap image

DcR Ringegrupper

DcR Debitor34 51 81 
Anders Samuelsen34 64 79aesa@nanoq.gl
Birthe Poulsen34 58 85bipo@nanoq.gl 
Ida Pjettursson34 67 20idpj@nanoq.gl
Sivkerninnguaq J. Bach34 67 81siba@nanoq.gl
DcR Finans & Speciel34 51 84 
Elisabeth Geisler34 62 80elig@nanoq.gl 
Emilie NajâraK Brandt34 64 54embr@nanoq.gl
Gitte K. Elisasen34 64 48gkel@nanoq.gl
Julie Gârtner34 69 11jug@nanoq.gl
Magdalene Therkelsen34 64 53mthe@nanoq.gl
Martha Rosing Olsen34 67 88mar@nanoq.gl

DcR Kreditor34 51 88 
Anna Sara Dalager34 67 84ansd@nanoq.gl
Erika Olsen Heinrich34 64 63eohe@nanoq.gl
Kathrine Broberg34 58 35kabr@nanoq.gl
Maya Larsen34 67 93mhen@nanoq.gl
DCR Kreditor fakturamodtagelse 34 51 83 
Agnethe Ringsted34 69 72agnr@nanoq.gl
Helga Lyberth34 67 91hely@nanoq.gl
Maya Larsen34 67 93mhen@nanoq.gl
Mikol Kreutzmann34 67 21mikr@nanoq.gl
DcR Regnskabsudvikling34 51 83 
Bella Villadsen34 58 22bela@nanoq.gl
Karliinannguaq Lundblad34 64 88kalu@nanoq.gl
Orpa Davidsen34 67 72orpa@nanoq.gl
Michael Heine Tilma