Ferie

Generelt om ferie


Alle har ret til at holde 25 dages ferie. Det gælder uanset om den ansatte har optjent ret til ferie med løn. Det er dog vigtigt at sondre mellem ret til ferie med løn og ret til at holde ferie uden løn, og mellem månedslønnede og timelønnede.


Disse begreber er vigtige for at forstå ferieloven:

  • Optjeningsåret er kalenderåret
  • Ferieåret er det efter optjeningsåret følgende år, der afholdes fra 1. februar til 31. januar
  • Ferieperioden. Hovedferien skal som udgangspunkt lægges i denne periode, men det er dog tilladt at holde ferie uden for denne periode.


Månedslønnede


Ferie optjenes i kalenderåret. Ved en arbejdsuge på 40 timer om ugen i et kalenderår, optjenes der ret til 200 ferietimer, som svarer til 25 arbejdsdage eller 5 arbejdsuger. Ferie skal afholdes i det følgende ferieår.


Hvis den månedslønnede ikke har optjent ret til 5 ugers ferie, kan det aftales med lederen hvordan man kan supplere ferien så man kommer op på de 5 ugers ferie. Hvis den månedslønnede fx har optjent 3 ugers ferie, er det muligt at holde 5 ugers ferie, hvoraf de første 3 uger er ferie med løn, og de resterende 2 uger er ferie uden løn.


Det skal altid aftales med lederen hvornår ferien afholdes. Den månedslønnede har ret til mindst 3 ugers sammenhængende ferie (hovedferien) i ferieperioden 1. februar til 30. september. Overskydende ferie kan afholdes med mindst 1 uges sammenhæng uden for ferieperioden. De resterende ferietimer kan gives som løse ferietimer, dog mindst svarende til 1 dag ad gangen. Hvis arbejdsgiveren beslutter hvornår hovedferien skal placeres, skal arbejdsgiveren så tidligt som muligt, og senest 3 måneder før feriens start, give lønmodtageren meddelelse om dette. Det er dog god arbejdsgiverskik, at lønmodtagerens ferie placeres i samarbejde mellem lederen og medarbejderen.


Hvis den månedslønnede er syg før ferien begynder, er der ikke pligt at begynde ferien. Den månedslønnede har dog ikke ret til erstatningsferie, hvis denne bliver syg under ferien, medmindre sygdommen har varet mindst 40 ferietimer og kan dokumenteres ved lægeerklæring.


Særlig feriegodtgørelse

Månedslønnede optjener særlig feriegodtgørelse. Den særlige feriegodtgørelse udgør 1,5% af den løn, der er indtjent i optjeningsåret, og bliver udbetalt 1. februar.


Opsat feriegodtgørelse

Månedslønnede lønmodtager har også mulighed for feriegodtgørelse. Hvis månedslønnede vælger at få feriegodtgørelse i stedet for løn under ferie, hedder det at få opsat feriegodtgørelse. Opsat feriegodtgørelse betyder, at lønmodtageren får feriegodtgørelsen udbetalt efter afholdt ferien, i stedet for at få løn under ferien.


Hvis lønmodtageren ønsker opsat feriegodtgørelse, er det vigtigt at gøre arbejdsgiveren opmærksom herpå senest den 1. oktober forud for optjeningsåret. Feriegodtgørelsen vil så blive udbetalt straks efter afholdt ferie.


Ved opsat feriegodtgørelse yder arbejdsgiver en feriegodtgørelse på 12 % af lønnen. Lønmodtageren mister dog retten til den særlige feriegodtgørelse.


Fratræden

Hvis den ansatte fratræder sin stilling, og tiltræder en ny stilling et andet sted, har den ansatte fortsat ret til ferie med løn. For at få udbetalt disse feriepenge af den tidligere arbejdsgiver, skal den nye arbejdsgiver lave en ferieattest. Ferieattesten dokumenterer, at man afholder ferie.


  • Har den ansatte fx arbejdet fuld tid i hele 2018, er der optjent ret til 5 ugers ferie med feriepenge eller løn i 2019. Skifter den ansatte imidlertid arbejdsplads 1. august 2019 og har allerede holdt 3 ugers ferie hos den tidligere arbejdsgiver, har den ansatte stadig ret til 2 ugers ferie i 2019, som skal betales af den tidligere arbejdsgiver.


Hvis den ansatte fratræder sin stilling og flytter til udlandet, Danmark eller Færøerne, skal ferien udbetales. Ferien vil dog først blive udbetalt ved ferieårets afslutning.


Timelønnede


Alle timelønnede har ret til 5 ugers ferie uden løn. Timelønnede har ikke ret til ferie med løn, men har derimod ret til feriegodtgørelse.


Feriegodtgørelsen består af 12% af lønnen og optjenes løbende. Feriegodtgørelsen udbetales umiddelbart før feriens påbegyndelse efter ansøgning ved den arbejdsgiver man har optjent pengene ved.


Fratræden

Hvis den timelønnede fratræder sin stilling, og starter som timelønnet i ny stilling, bliver feriegodtgørelsen udbetalt ved ferieårets afslutning. Den ansatte skal da ansøge om feriegodtgørelsen både hos den tidligere og den nye arbejdsgiver.


Hvis den timelønnede fratræder sin stilling, og starter som månedslønnet i ny stilling, bliver feriegodtgørelsen udbetalt ved ferieårets afslutning, efter ansøgning ved den arbejdsgiver man har optjent pengene hos. Når den nye stilling som månedslønnet påbegyndes, optjenes der ferie som beskrevet under “Månedslønnede”.


bitmap image

KONTAKT PERSONALE OG JURA

TELEFONTID MELLEM KL. 10:00-14:00

Svarede det på dine spørgsmål??