Barn syg

Barnets første sygedag


Det er medarbejderens overenskomst, der er afgørende for, om medarbejderen har mulighed for at afholde barn syg.


Såfremt muligheden er nævnt i overenskomsten, så har den ansatte mulighed for at holde fri, for at passe sit syge barn og finde en anden pasningsmulighed.


Hvis overenskomsten giver mulighed for at holde barnets første sygedag, skal følgende kriterier være overholdt:

  • Det er barnets første sygedag
    • Bliver barnet eksempelvis syg søndag og stadig er syg mandag morgen, så har medarbejderen ikke mulighed for at holde barnets første sygedag, da barnets første sygedag var søndag.
  • Hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt
    • Betydning herfor er blandt andet alderen på barnet samt sygdommen. Jo ældre barnet er, jo mere skal der til, for at det er nødvendigt, at medarbejderen skal blive hjemme og passe barnet.
  • Forholdene på tjenestestedet tillader det
  • Barnet er hjemmeværende


Det er således ikke en rettighed, at medarbejderen holder barnets første sygedag. Arbejdsgiver kan vælge at sige nej, hvis situationen på arbejdspladsen gør, at medarbejderen ikke kan undværes. Arbejdsgiver kan også inddrage ordningen for den enkelte medarbejder, hvis ordningen misbruges af medarbejderen.


Hvis medarbejderen ikke ifølge sin overenskomst har ret til barns første sygedag, har arbejdsgiver ret til at trække i lønnen, hvis medarbejderen udebliver på grund af barnets sygdom.


Tjenestefrihed ved barns sygdom og/eller indlæggelse


Det er medarbejderens overenskomst, der er afgørende for, om medarbejderen har adgang til tjenestefrihed med løn i forbindelse med barnets indlæggelse.


Der gives tjenestefrihed med løn op til 12 dage i forbindelse med en af sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse til 0 til 16-årigt barns indlæggelse på sygehus i eller uden for byen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse.


Barnets indlæggelse og forældrenes medindlæggelse samt ledsagelse skal dokumenteres.


Uanset om medarbejderen har ret til tjenestefrihed med eller uden løn, er det vigtigt at underrette arbejdsgiveren i så god tid som muligt.


bitmap image

KONTAKT PERSONALE OG JURA

TELEFONTID MELLEM KL. 10:00-14:00

Svarede det på dine spørgsmål??