Forhandling

  • Indhentning af arbejdsgiverkrav (brev til enhederne, telefonmøder og/eller konference).
  • Udarbejdelse af forslag til forhandlingsmandat ud fra forventningen til udviklingen på arbejdsmarkedet, konjunkturerne og Naalakkersuisut’s målsætninger.
  • Møde i Forhandlings- og Aftaleudvalget om de forestående forhandlinger, som indstiller et mandat til Naalakkersuisut.
  • Udveksling af krav mellem overenskomstens parter.
  • På det første møde mellem den faglige organisation og overenskomstafdelingen aftales en køreplan og afklaring af kravenes indhold.
  • Forhandlinger, som munder ud enten i et sammenbrud og konflikt eller et resultatpapir.
  • Resultatpapiret forelægges for parternes kompetente forsamlinger til godkendelse eller forkastelse.
  • Forhandlingsresultatet skrives ind i overenskomsten og der foretages en lønteknisk gennemgang.
  • Nye overenskomster fremsendes til parternes godkendelse.
  • Konsekvenserne indlæses i Lønsystemet og lønnen reguleres


bitmap image

KONTAKT OVERENSKOMST

Svarede det på dine spørgsmål??