Fortolkning og rådgivning

Fortolkning af kollektive overenskomster er at finde frem til, hvad overenskomstens parter har været enige om ved indgåelsen af aftale eller overenskomster. Kan der ikke oplyses noget herom, er aftalens ordlyd normalt afgørende. Hvis formuleringen er uklar, fortolkes teksten snævert især, hvis det drejer sig om undtagelser fra en hovedregel.


Hvis der lokalt er uenighed om fortolkningen af en given bestemmelse, bør spørgsmålet forelægges ASA, der som overenskomstpart har førstehåndskendskab til, hvad parterne har været enige om under forhandlingerne.


Det følger af ledelsesretten, at arbejdsgiveren har et såkaldt fortolkningsfortrin. Det betyder, at arbejdsgiverens fortolkning skal respekteres indtil, det ved fagretlig behandling eventuelt er godtgjort, at den ikke er rigtig.


Servicering af Selvstyreenhederne

Opgaven består i:

  • Faglig rådgivning af selvstyreenhederne vedrørende løn- og personaleforhold.
  • Forhandling og rådgivning i sager om ansættelsesforhold, tillæg mv.
  • Rådgivning vedrørende personaleadministration.
  • Juridisk rådgivning til chefer og sagsbehandlere i selvstyreenhederne i forbindelse med løsning af konkrete sager, herunder fortolkning af sagsbehandlingsloven, offentlighedsloven, diverse speciallove og bekendtgørelser.


Servicering af kommunerne

Opgaverne består i:

  • Faglig rådgivning af kommunerne vedrørende løn- og personaleforhold.
  • Forhandling og rådgivning i sager om ansættelsesforhold, tillæg mv.
  • Rådgivning vedrørende personaleadministration.
  • Juridisk rådgivning til chefer og sagsbehandlere i kommunerne i forbindelse med løsning af konkrete sager, herunder fortolkning af sagsbehandlingsloven, offentlighedsloven, diverse speciallove og bekendtgørelser.


bitmap image

KONTAKT OVERENSKOMST

Svarede det på dine spørgsmål??