Bolig i Nuuk

Grønlandsselvstyres personaleboliger i Nuuk administreres af Kontoret for Indkøb, Byggeri og Indkvartering (IBI).
_____________________________________________________________________________________________


Tildeling af personaleboliger

Kontoret for Indkøb, Byggeri og Indkvartering varetager alle praktiske ting i forbindelse med vakantboliger og anden midlertidig indkvartering, herunder udlevering af nøgler m.v.Fordelingsnøgle

Kontoret for Indkøb, Byggeri og Indkvarteringanvender en fordelingsnøgle, når antal af stillingsopslag med bolig skal fordeles mellem Departementsområderne. Fordelingsnøglen er beregnet ud fra antal årsværk i de enkelte Departementer inklusiv underliggende enheder og efterfølgende politisk tilrettet.


Tildelingsrunder

Kontoret for Indkøb, Byggeri og Indkvarteringvil den første hverdag i hver måned kontakte departementsområderne og oplyse det antal stillingsopslag der kan opslås med personalebolig. Der tildeles et unikt ”løbenummer” for hver stilling der kan opslås med bolig.

Det kan ikke på forhånd oplyses hvor mange boliger der vil være tale om i hver runde, da dette altid vil være afhængigt af – på tidspunktet - tilgængelige vakant- samt personaleboliger.Løbenummer

Løbenummeret sikrer at hvert stillingsopslag er unikt, samt giver mulighed for at knytte personaleboligrekvisition samt ansættelsesskema til det korrekte stillingsopslag. Dermed giver løbenummeret mulighed for at føre statistik over hvor mange stillinger der godkendes og afvises, hvor mange der dernæst slås op med bolig, og endelig hvor mange af disse der ender med at rekvirere en personalebolig.Det enkelte Departementsområde prioriterer

Det betyder, at hvert Departementsområde ved en ”tildelingsrunde” får tildelt et antal løbenumre, som Departementsområdet selv prioriteter og kan råde over. Departementsområdet kan således selv beslutte hvilke stillinger der skal opslås med bolig i Departementet og de underliggende enheder, inden for det tildelte antal boliger. Vakantindkvarteringen vil fortsat blive finansieret fra centralt hold via ASA.

Der kan kun opslås stillinger med bolig i forbindelse med en tildelingsrunde.

Din enhed har ikke mulighed for at slå en stilling op med personalebolig, hvor vakantperioden finansieres af eget budget, hvis I har fået afslag fra departementet.

Det vil derfor udelukkende være muligt at slå stillinger op med bolig, hvis de er godkendt i departementet. Alle andre stillinger skal slås op uden bolig.Frister

Ved hver fordelingsrunde udmelder Kontoret for Indkøb, Byggeri og Indkvartering antallet af boliger til de enkelte Departementsområder. Samtidig gives 4 frister:

  1. Frist for hvornår Departementet skal tilkendegive, om de vil gøre brug af det tildelte antal personaleboliger. Normalt en uge efter udmelding om tildelingsrunden
  2. Frist for hvornår stillingen med bolig senest skal være slået op, normalt 3 uger efter udmelding om tildelingsrunden.
  3. Frist for fremsendelse af boligrekvisition eller oplysning om at boligretten ikke ønskes udnyttet, normalt senest 5 uger før tiltrædelse.
  4. Frist for hvornår stillingen senest skal være besat, normalt 3 måneder efter tildeling.

Løbenumre som de enkelte departementer ikke ønsker at gøre brug af, vil blive tildelt andre Departementsområder.

Overholdes fristen som beskrevet under pkt. 1 ikke, bortfalder løbenummeret uden yderligere varsel. Overholdes fristerne som beskrevet under pkt. 2 - 4 ikke, PM’s departementet kr. 10.000,- pr. påbegyndte måned.Ansatte ønsker ikke bolig

Ønsker den ansatte ikke at gøre brug af retten til personalebolig skrives dette ind i ansættelseskontrakten. Når den ansatte har takket nej til personalebolig, kan dette ikke på et senere tidspunkt tilbydes medarbejderen.Boliger kan kun anvendes til nyopslåede stillinger

Personaleboliger kan kun tilbydes ansøgere, i forbindelse med stillingsopslag, hvor det fremgår af opslaget at personalebolig kan tilbydes. Personaleboliger kan ikke tildeles allerede ansatte medarbejdere, med mindre det fremgår af ansættelseskontrakten.Kategorier

bitmap image

Spørgsmål vedr. personalebolig i Nuuk

Spørgsmål vedrørende tildelingsprocessen samt praktiske spørgsmål vedrørende lejemålet, adgang, nøgler, mangler m.m.