Personalepolitikker

Personalepolitikker


Der er meget få grænser for, hvilke emner en arbejdsplads kan udarbejde personalepolitik omkring.

Politikkerne beskriver de overordnede regningslinjer, men forholder sig ikke til specifikke situationer, som i det daglige håndteres mellem leder og medarbejder.

 

Personalepolitikker kan være til hjælp både for leder og medarbejder. Det kan være med til at klargøre, hvilke regler der er gældende.


 

Grønlands Selvstyrets Centraladministrations personalepolitikker


Grønlands Selvstyres Centraladministrations personalepolitikker er at finde inde på Nanuaraq.

Centraladministrationen har blandt andet personalepolitikker, der berører følgende emner:

 

Sygefraværspolitik


Alle enheder bør have en lokal sygefraværspolitik, der som minimum indeholder følgende:

 • Hvem skal sygemeldingen meddeles til?
  • Som 1. prioritet
  • Som 2. prioritet, hvis 1. prioritet er fraværende
 • Hvordan skal sygemeldingen meddeles?
  • Opkald, sms, mail?
 • Hvornår skal sygemeldingen meddeles?
  • Hvilket klokkeslæt skal sygemeldingen senest være meddelt?
 • Øvrigt
  • Skal man ringe ind hver dag, hvis man er syg i en periode?
  • Hvad skal man, hvis man bliver syg i løbet af dagen?
  • Hvad skal man, hvis man bliver rask i løbet af dagen?


bitmap image

KONTAKT PERSONALE OG JURA

TELEFONTID MELLEM KL. 10:00-14:00

Indstilling til sparring/disciplinær sanktion

https://forms.momentumtools.io/?form=fgiyyfzgrvvo

Svarede det på dine spørgsmål??