Blanket vedr. overførsel af ferietimer

I henhold til ferieloven kan en medarbejder maksimalt opsamle 200 ferietimer jf. landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie. Denne blanket skal anvendes som aftale om opsamling af ferietimer mellem arbejdsgiver og medarbejder. Alle rubrikker SKAL udfyldes og aftalen skal underskrives af både arbejdsgiver og medarbejder.  Grundet de ekstraordinære forhold som Corona situationen har givet i forhold muligheden for afvikling af ferie, er der mulighed for i år at få udbetalt tilgodehavende ferie / ferie som ikke er afholdt i 2020.


bitmap image

KONTAKT PERSONALE OG JURA

TELEFONTID MELLEM KL. 10:00-14:00

Svarede det på dine spørgsmål??