ASA ataatsimut isigalugu

Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik (ASA) Namminersorlutik Oqartussani immikkoortortaqarfiit anginersaralugu 140-t missaannik sulisoqarpoq aaqqissuussaanikkullu Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfimmiilluni.


Tjenestemandinut susassaqarfimmi isumaqatigiissutaasut isumaqatigiissutillu isumaqatiginninniutigineqarnerat aamma Namminersorlutik Oqartussani kommuninilu sulisunut susassaqarfiit isumaqatigiissutigineqartut kiisalu Namminersorlutik Oqartussat Danmarkimi sulisorisaannut isumaqatigiissutit ASA-mit isumagineqarput. Taakku saniatigut suliassat qitiusumik akissarsialerinermut sulisunullu tunngassuteqartut ASA-p isumagisarai. Sulisunut ataasiakkaanut tunngassutilinnik isumaqatiginninniarnerit kiisalu isumaqatigiissutinik nassuiaanerit isumaqatiginninniutigineqartarput.


Tjenestemandinut tunngassutilinni inatsisit malittarisassallu ASA-p isumagisarai. Tamakku saniatigut ASA-p ilaatigut Isumaqatiginninniartarfimmut Isumaqatigiissuteqartarfimmullu allatseqarfeqarneq ASA-mit isumagineqarpoq.


Namminersorlutik Oqartussani sulisunut aamma immikkoortortaqarfinni Namminersorlutik Oqartussat ataanniittuni avataaniittunilu sulisuusunut isumaqatigiissuteqarsimaneq malillugu akissarsiassanik innersuussisarneq ASA-mit isumagineqartarpoq. Danskit Aningaasaqarnermut Ministeriaqarfiata Nutarterinermut Aqutsisoqarfia sinnerlugu kalaallit tjenestemanditut soraarnerussutisialinnut soraarnerussutisiassanik innersuussaqartarpoq. Sulisilluni Ajoqusernermi Aqutsisoqarfik sinnerlugu sulisunut sulinerminni ajoqusersimasunut taarsiiviginnittoqartarpoq. ASA-p immikkoortortaqarfiit nalinginnaasumik malittarisat saniatigut aningaasarsianut tunngasutigut ikiorsinnaavai, tassa tamanna pillugu ASA immikkoortortaqarfiillu isumaqatigiissuteqarsimappata.


Namminersorlutik Oqartussani piginnaasanik ineriartortitsinissaq pisullu ilaanni Kalaallit Nunaanni pisortani aamma pikkorissarnernik ilinniaqqinnernillu pilersaarusiornerit tamakkunanilu ingerlatsinerit ASA-mit akisussaaffigineqarput. Qitiusumik allattoqarfiup Pingaarnertut suleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaani

 

(HSU-mi) aamma Sillimanissamut Ataatsimiititaliaani allattoqarneq ASA-p isumagisaraa. Tamakku saniatigut Naalakkersuisoqarfiit allat sulisitsisullu arlallit suleqatigalugit kalaallinut Danmarkimi ilinniagaqartunut atorfissanik nittarsaassinerit, Jobmesse, aaqqissuunneqartarpoq. ASA-p aamma immikkoortortaqarfiit aaqqissussaanermik ineriartortitsineranni kiisalu pikkorissaaneranni  il inniartitseqqinnerannilu ikiorsinnaavai, tassa tamakku pillugit ASA immikkoortortaqarfiillu isumaqatigiissuteqarsimappata.


Sulisoqarnermut politikinut tunngasuni suliassat, matumanissaaq sulisorisanik sulisunillu aqutsisunik ineriartortitsinermi oqaloqatiginnittarnerit (MUS aamma LUS) inerisarneqarnissaannut tunngavissat ASA-p isumagisarai. Sulisussarsiortarnerit sulisullu sulisoriinnarnissaat tapersersorniarlugit suliniutinik kiisalu aqutsisunik ingerlatsivinnillu ineriartortitsinernik ASA sulissuteqarpoq. ASA-p aamma immikkoortortaqarfiit sulisussarsiorneranni aamma sulisut sulisoriinnarnissaannik suliniuteqarneranni ikiorsinnaavai, tassa taakku pillugit ASA immikkoortortaqarfiillu isumaqatigiissuteqarsimappata.

 

ASA Qitiusumik Allaffeqarfimmi ilinniartunut tunngasunik ataqatigiissaarisuuvoq aamma immikkoortortaqarfiit tamarmik ataatsimut aningaasaliinerisigut ilinniartut ASA-mi atorfinitsinneqartarput. Qitiusumik Allaffeqarfimmi nutsigassat, pitsaassutsimik qulakkeerinninnerit (kukkunersiuinerit) kiisalu oqaluttaasarnerit ASA-p isumagisarai.


Nunatta Karsiata Naatsorsuutai aamma Namminersorlutik Oqartussani naatsorsuutit tamarmiusut ASA-p isumagisarai. ASA-p Namminersorlutik Oqartussani karsit, akiliisinnaassutsimik aqutsineq aamma oqartussaaffilerinerit isumagisarai aamma Namminersorlutik Oqartussani Naalakkersuisoqarfinni pisortallu suliffeqarfiutaanni naatsorsuuserinerit akisussaaffigai. Akiligassiissutinik akiligassanillu akilersuisoqarnissaa ASA-mit qulakkeerneqartarpoq. Taamatuttaaq Nunatta Karsiata, kommunit suliffeqarfiillu imminnut ingerlattut akornanni aningaasatigut isumannaagassat aqutaralugit. ASA-p Namminersorlutik Oqartussat

 

kukkunersiuisoqarfianni kukkunersiuisut avataaneersut Inatsisartunit toqqarneqartut suleqatigalugit Namminersorlutik Oqartussat immikkoortortaqarfiinik kukkunersiuineq isumagisarpaa.


Pisiortortarnermut Allaffik ASA-mi inissisimavoq. Siunnerfilimmik pisiortortarneq Namminersorlutik Oqartussat tamarmiusut pisiortornermik ingerlatsisussanngorlugit inerisaasussanngorlugillu aaqqissuunneqarpoq. Tassunga ilanngunneqassaaq Namminersorlutik Oqartussat EU-mik suleqatigiinnissamik isumaqatigiissutertik naapertorlugu naapertuilluartumik, paasiuminartumik pitsaasumillu pisiortortarneq pillugu politikeqarnissamik imminnut pisussaaffilernikuummata, tassanilu suliffeqarfiit naligiillutik peqataanissaat qulakkeerneqassaaq. Siunnerfilimmik pisiortortarnikkut Namminersorlutik Oqartussat pisariinnerusumik pisiortortarnissaat qulakkeerneqassaaq. Anguniagaq tamanna anguniarlugu Pisiortortarnermut Allaffiup suliassaqarfiit apeqqutaatinnagit Namminersorlutik Oqartussat pituttorsimasumik isumaqatigiissuteqarfigisinnaavai, taamalu pisiortortarneq pillugu isumaqatigiissutit pilerinartut anguniarlugit Namminersorlutik Oqartussani annertussutsit tamarmiusut atorsinnaallugit.

 

Sullissinermut immikkoortortaqarfik


Sullissinermut immikkoortortaqarfimmiipput Pisiortornermut Allaffik, Sanaartorneq Inissiisarnerillu, Nutserisoqarfik aamma Illuutinik Ingerlatsinermut Sullissinermullu Allaffik.


Illuutinik Ingerlatsinermut Sullissinermullu Allaffimmi aamma Sanaartornermi Inissiisarnernilu ilaatigut Namminersorlutik Oqartussani neqeroorutinik pisiortornernillu, nioqqutissaniksullissinissanillu pisiortornissanut assigiinngitsunik isumaqatigiissuteqartarnerit kiisalu isumaqatigiissutinik aqutsinerit isumagineqartarput. Allaffimmi suliassat aserfallatsaaliuinernut tunngasut annertunerusut aamma qitiusumik allaffeqarfimmi sanaartornerit kiisalu ilinniartitaanermut, kultureqarnermut ilageeqarnermullu suliassaqarfiit akisussaaffigineqarput. Tamakku saniatigut allaffimmi utaqqiisaasumik inissiisarfinnik ineqartitsinernillu isumaginnittoqartarpoq.

 

Nutserisoqarfimmi Qitiusumik allaffeqarfimmi nutsigassat toqqaannartumik oqaluttaasarnerit isumagineqartarpoq. Tamakkununnga Nutserisoqarfimmi pisortat nutserinernut ataatsimut atortui Namminersorlutik Oqartussani Kommuninilu atorneqartut isumagineqarput.


Illuutinut Sullinernullu Allaffimmi qitiusumik allaffeqarfiup illuutaasa, GFS-ip aamma ASA-mi saaffiginnittarfimmi aserfallatsaaliugassat annikinnerusut isumagineqartarput. Tamakkununnga qitiusumik allaffeqarfiup nerisarfianik TAMU-mik ingerlatsineq ilanngunneqassaaq.


Qitiusumik Naatsorsuuseriffik (DCR)


Qitiusumik Naatsorsuuseriffimmiipput sulisoqarnermut atuuffik Nakkutilliisoqarfik aamma Missingersuutinut malitseqartitsinermut Allaffik, Naatsorsuutinik ineriartortitsinermut Allaffik, Aningaasanut Naatsorsuutinullu Allaffik kiisalu Akiligassalinnut Akiitsoqarfigisanullu Allaffik.


Naatsorsuuserivimmi ilaatigut Nunatta Karsiata naatsorsuutai, pisortat ataatsimut kontunut pilersaarutaataat, ERP-mik suliniutit, illutaarnissamut taarsigassarsisitsisarfik (boligstøtteudlån) aamma inuussutissarsiutinut taarsigassarsisitsisarfik (erhvervsstøtteudlån) akisussaaffigineqarput.

Naatsorsuuserivimmi aamma Namminersorlutik Oqartussani immikkoortortaqarfinni naatsorsuuserinerit isumagineqarput. Tamakku saniatigut naatsorsuuserivimmi angalanernut aningaasartuutit isumagineqartarput.


ERP


ERP sulisoqarnermut suliniutinullu atuuffiuvoq. ERP-ip Kalaallit Nunaanni pisortani tamani naatsorsuuserinernut atortut nutaat atuuttussanngortinneqarnissaat tunngavissippai, aamma Kommunini kiisalu Namminersorlutik Oqartussani. DcR aamma ERP imminnut qanittuararsuupput, imminnummi attuumassuterpassuaqaramik.


Sulisoqarnermut immikkoortortaqarfik


Sulisoqarnermut immikkoortortaqarfimmiipput HRU, Akissarsialeriffik, Sulisoqarneq aamma Inatsisilerineq.


HRU-mi ilaatigut aqutsisut kandidatinik pikkorinnerpaanik sulisussarsiorneranni ikiuuttarput taamaalillutillu sulisut sulisoriinnarnerannut iluaqutaasarlutik. Allaffimmit aamma sulisut aqutsisullu piginnaasaasa ineriartortinneqarnissaat isumagineqarniassammat pikkorissarnerit assigiinngitsut neqeroorutigineqarput.


Akissarsialeriffimmit aamma qitiusumik allaffeqarfimmi peqqinnissaqarfimmilu sulisut qaammammusiallit nal. akunnermusiallillu akissarsisarnissaat isumagineqartarpoq. Tamakku saniatigut akissarsialeriffimmi ingerlatsinermut aamma killiffinni kontut, nunatsinni Danmarkimilu akileraaruserisoqarfinnut akiligassat nalunaarutillu, ATP-it aamma AM-imut akiliutissat kiisalu assersuutigalugu B-nik isertitat pillugit naatsorsuutitaat oqimaaqatigiissinneqartarnerat isumagineqartarput. Akissarsialeriffimmi aamma ilaatigut piffissalersuummi piffissamik naatsorsuinerit, Webtas, isumagineqartarput.


Sulisoqarnermut Inatsisilerinermullu immikkoortortaqarfimmi ilaatigut malittarisassanik isumaqatigiissutinillu nassuiaanerni aqutsisunik siunnersuinerit ilitsersuinerillu isumagineqartarput. Sulisoqarnermut Inatsisilerinermullu immikkoortortaqarfimmi atorfinitsitsinermi isumaqatigiissutit aamma immikkut ittumik tapinik aamma siunnersortit pisortaattut tapit pillugit qinnuteqaatit isumaqatiginninniutigineqartarput akuerineqartarlutillu. Allaffimmi aamma suliassanik sulisunut tunngasunik suliassanik suliarinnittoqartarpoq. Sulisoqarnermut Inatsisilerinermullu immikkoortortaqarfik Isumaqatiginninniartarfimmik qanimut suleqateqarpoq.


Isumaqatigiinniartarnermut Immikkoortortaqarfik


Isumaqatigiinniartarnermut Immikkoortortaqarfimmi isumaqatiginninniartarnerit aamma pisortani sulisut akissarsiaannik isumaqatigiissusiortarnerit akisussaaffigineqarput. Isumaqatigiinniartarnermut Immikkoortortaqarfimmi ilaatigut isumaqatigiissutinik pingaarnermik nassuiaanerit aamma

 

isumagineqartarput. Sulineq pillugu isumaqatigiinnginnerit eqqartuussissulersuussisinnaanerillu Isumaqatigiinniartarnermut Immikkoortortaqarfimmut aamma inissinneqarsimapput. Inummik ataatsimik isumaqatigiissusiortoqassatillugu tamanna Isumaqatigiinniartarnermut Immikkoortortaqarfimmi akisussaaffigineqassaaq.

 

Aqutsisunut Ineriartortitsinermullu allattoqarfik


Aqutsisunut Ineriartortitsinermullu allaffimmi ilaatigut ulluinnarni suleriaatsit pitsanngorsarneqarnissaat nutarterneqarnissaallu siunertaralugit ASA-mi suliniutit ineriartortitsinernut tunngasut aamma isumagineqartarput.


Naalakkersuisut Kukkunersiuisoqarfiat


Naalakkersuisut Kukkunersiuisoqarfianni ilaatigut illup iluani naatsorsuuserinerit nakkutigi neqarput. Tamakku saniatigut Naalakkersuisut Kukkunersiuisoqarfianni Nunatta Karsiata naatsorsuutaasa kukkuneqannginnissaat amigannginnissaallu, Namminersorlutik Oqartussani immikkoortortaqarfinni 120- iusuni, aningaasaateqarfinni, sanaartornernut naatsorsuutini il.il. kiisalu kukkunersiuisut nalunaarusiaannik isumaginnittoqartussaavoq. Naalakkersuisut Kukkunersiuisoqarfianni "oqaatiginnittarneq" (whistleblowerordningen) aamma isumagineqarpoq.