Svar på næsten alt

Kontakt til DcR

dcr@nanoq.gl Controlling, budgetopfølgning, ressortændringer mv.

f-bogholderi@nanoq.gl og speciel@nanoq.gl Bogholderi, bankoverførsler og afstemninger

kreditor@nanoq.gl Kreditorbogholderiet, betaling af leverandørfakturaer mv.

debitor@nanoq.gl Debitorbogholderiet

control@nanoq.gl Løncontrollerne vedrørende lønafstemninger og webtas

xal@nanoq.gl vedrørende blandt andet IRIS, Ledelsesinfo, XAL, netbank, xflow

support@nanoq.gl (Digitaliseringsstyrelsen) vedrørende for eksempel Citrix, F2, Teams, Outlook

support@erp.gl (ERP) vedrørende blandt andet Prisme, projektmodulet


Nutaarsiassaq kingullerpaaq