Svar på næsten alt

Kontakt til DcR

dcr@nanoq.gl Controlling, budgetopfølgning, ressortændringer mv.

f-bogholderi@nanoq.gl og speciel@nanoq.gl Bogholderi, bankoverførsler og afstemninger

kreditor@nanoq.gl Kreditorbogholderiet, betaling af leverandørfakturaer mv.

debitor@nanoq.gl Debitorbogholderiet

control@nanoq.gl Løncontrollerne vedrørende lønafstemninger og webtas

xal@nanoq.gl vedrørende blandt andet IRIS, Ledelsesinfo, XAL, netbank, xflow

support@nanoq.gl (Digitaliseringsstyrelsen) vedrørende for eksempel Citrix, F2, Teams, Outlook

support@erp.gl (ERP) vedrørende blandt andet Prisme, projektmodulet


Nutaarsiassaq kingullerpaaq

29

aug

Ledelsesinfo er svært tilgængelig ligenu

Digitaliseringsstyrelsen er ved at opdatere certifikater for de websider, som involverer ledelsesinfo. Ledelsesinfo kan derfor være svær at tilgå her til formiddag.

28

jul

MitID

MitID - kom igang