Kursus i klar tekst og formidling

Deltagerne får alle de relevante principper for skriftlig formidling. De bliver præsenteret for viden om
læsbarhed og forstår, hvorfor nogle tekster læses entydigt og nemt, mens andre tekster opleves som
uklare og tunge. Efter kurset kan deltagerne skrive entydige og letlæselige tekster, som indgår i f.eks.
ministerbetjening - uden at gå på kompromis med det faglige indhold.

Deltagerne ser gode eksempler på skriftlig ministerbetjening og skal øve skriveråd i tekster, som de selv
og de øvrige kursusdeltagere har skrevet. Vi veksler mellem inspirerende oplæg fra underviseren og
fælles øvelser. Deltagerne får rig lejlighed til at spørge til og teste deres nye viden.

Paasissutissat pisariallit

Aallartiffissap ullua

30 Maaji 2022

Naammassiffissap ullua

13 Juuni 2022

Ullut pikkorissarfiit:

3

Nalunaarfissaq kingulleq:

19 Maaji 2022

Peqataasussat amerlanerpaaffissaat:

15

Pikkorissaaffiup sumiiffia:

Online kursus

Sumiiffik:

Aqqusinersuaq 5

3900

Nuuk

Sermersooq Kommune

Grønland

Deltager pris:

5000 DKK

Pikkorissaanerup imarisaa

Modul 1: Klar tekst og læsbarhed
1. Klar tekst i en digital tid. I dag læses de fleste tekster digitalt. Forstå, hvad det betyder for,
hvordan du bør skrive din tekst, så den opleves som klar og entydig.
2. Klare sætninger: Faglige informationer i lette sætninger
o vis hvem der gør noget
o fokuser på centrale handlinger
o sæt udsagnsled og grundled tidligt og tæt.
3. Afsnit: Gør det nemt at orientere sig i og huske tekstens indhold
o begynd med emnesætninger
o vis sammenhænge og begrundelser.
Modul 2: Målgrupper og faglig formidling
1. Dine målgrupper. Hvem skriver du til, og hvad er deres behov?
2. Faglighed og formidling: Hvordan får man de to til at mødes?
o Quiz: Hvilke ord og begreber forstår danskerne (ikke)?
o Hvornår er det nødvendigt at forklare - og hvor meget må det fylde?
o Skriv en god definition/forklaring på et fagbegreb.
3. Disposition: Giv overblik og vis relevans
o overskrifter: kategoriser og konkluder
o henvisninger og link
o punktopstillinger.
Modul 3: Notater og skrive-workshop (afholdes altid online)
Dette modul sætter fokus på notatskrivning. Vi viser, hvordan deltagerne bruger skabeloner og skriver et
notat eller en indstilling, som sikrer en effektiv sagsbehandling. Deltagerne skal også aktivt bruge de
skriveråd, som de har fået. Derfor er der sat tid af til at arbejde med sin egen tekst.
1. Notater. Sådan skriver du et godt og brugbart notat.
2. Workshop: Brug alle skriverådene i din egen tekst.
3. Respons og gode eksempler. Hør de andres gode tekster, og hvordan de har brugt skriverådene.

Modul 1. 30 maj
Modul 2. 8. juni
Modul 3. 13. juni

Alle dage: 09:00 - 12:30

Ilitsersuisoq

Kresten Bjerg

Kresten Bjerg holder kurser, workshops og foredrag inden for tekst, formidling, læsbarhed og digitalisering. Han tager altid udgangspunkt i ny viden, egne undersøgelser og jeres specifikke kommunikationssituation.

Sullinniakkat

 • Dette kursus giver deltagerne stærke sproglige kompetencer
 • som de kan anvende i alle sproglige opgaver – vi fokuserer på de tekster
 • som deltagerne sender inden kurset. Det kan f.eks. være notater
 • web-tekst
 • e-mails mv. Kurset er målrettet de enkelte deltagere på to måder: • Deltagernes egne tekster. Alle deltagere sender en tekst før kurset
 • og teksterne indarbejdes i kursushæftet som eksempler og øvelser. • Workshop. På modul 3 er der sat tid af til at arbejde med skriverådene i ens egne tekster. Underviseren kommer rundt til alle deltagere
 • og vi samler op med gode eksempler og afklarer spørgsmål til sidst.

Aaqqissuisoq

HR Udvikling

Formandens Departement, Grønlands Selvstyre

Paasissutissat pisariallit

Aallartiffissap ullua

30 Maaji 2022

Naammassiffissap ullua

13 Juuni 2022

Ullut pikkorissarfiit:

3

Nalunaarfissaq kingulleq:

19 Maaji 2022

Peqataasussat amerlanerpaaffissaat:

15

Pikkorissaaffiup sumiiffia:

Online kursus

Sumiiffik:

Aqqusinersuaq 5

3900

Nuuk

Sermersooq Kommune

Grønland

Deltager pris:

5000 DKK

Kursus i klar tekst og formidling

 • Oqaatsit: Dansk
 • Sivisussusaa: 3 Ullut
 • Nuuk
 • 30 Maaji 2022

Kursus i klar tekst og formidling

 • Oqaatsit: Dansk
 • Sivisussusaa: 3 Ullut
 • Nuuk
 • 30 Maaji 2022