Information Ny IRIS og Ledelsesinformation

1

OKT

Regnskab

Calendar box timer icon00:00

I forbindelse med overgangen til Ny IRIS og ledelsesinformation 1. oktober 2019 oplever en del brugere nogle uhensigtsmæssigheder når de skal åbne og kontere gennem Ny IRIS og følge op gennem Ledelsesinformation.

1. Genvej på skrivebordet

Mange savner det ikon, der var på PC-skrivebordet til den gamle IRIS. Nu skal man tilgå IRIS gennem det link, der kommer i meddelelsen fra IRIS om ventende fakturaer - eller gennem det link, der er meldt ud på Nanuaraq: https://noirisweb01
Der er i dag to genveje tilgængelige til hhv. Ny IRIS og Ledelsesinformation. De er placeret under Programmer: Nanoq programmer.
Brugerne kan selv trække genvejen ud på skrivebordet. Der er en genvej til Ny IRIS og en til Ledelsesinformation.

2. Kan ikke kontere
En del oplever, at deres muligheder for kontering er yderst begrænsede. I sådanne tilfælde skal det meldes ind til økonomifunktionen i eget departement, der samler op og får konteringsreglerne på plads sammen med DcR.

3. Bogføring på bank
Mange oplever at de ikke kan bogføre på bank og kasser.
Funktionen forventes i drift mandag den 14. oktober 2019.
Fremover vil posteringer på bank og kasser ske som omposteringer, hvor finansposteringen skal ændres til typen ”Bank-postering”.

4. Refusion af udlæg til medarbejdere
Denne funktion kan anvendes i Ny IRIS ligesom i den gamle IRIS. Vær dog opmærksom på at inden udbetaling vil transaktionen blive tjekket for anden offentlig gæld og modregnet af Skattestyrelsen, hvis dette er tilfældet. Denne ”omvej” forventes at ophøre indenfor 14 dage.
Vær opmærksom på at medarbejderen skal være oprettet som kreditor inden refusionen kan afsendes fra Ny IRIS. Brug funktionen ”Anmodning til oprettelse af kreditor” hertil.

5. Regninger (fritekstfakturaer)
Nogle brugere har oplevet forsinkelse fra de laver regningen til den er udsendt. Dette skyldes væsentligst, at den nye procedure indebærer, at regninger til personer (CPR nr.) fremover udsendes gennem NETS en gang om måneden.
Ellers kan brugerne udstede regninger i Ny IRIS ligesom i den gamle.
Vær dog opmærksom på, at der ikke kan vedhæftes bilag til regninger, der sendes til personer (CPR nr.). Disse regninger sendes via NETS.
Der kan godt vedhæftes bilag til regninger, der sendes til et GLN (Kommuneqarfik Sermersooq) eller til et CVR nr. Regninger til GLN udsendes via Nem-handel og regninger til CVR nr. udsendes som mail.

6. Blanketter
Blanketter er ved at blive oprettet i et web-format, der gør det muligt at påføre den nye kontostreng – f.eks. udbetalingsanmodninger, adgang til systemet m.v.


Ledelsesinformation
1. Nogle brugere oplever, at de ikke kan logge ind i Ledelsesinfo. DcR er i gang med at finkæmme den anvendte logik i brugeroprettelsen, og vil i nogle tilfælde vende tilbage til departmenter og afdelinger for yderligere afklaring.

2. Forbrugstallene for første del af året er endnu ikke komplet inde i systemet. Derfor vil der mangle data, især fra perioden ultimo august til nu. Forbrugstallene forventes at være helt opdaterede inden den 20. oktober.

3. Der er ikke budgetoplysninger ud over finanslovsbevillinger inde i systemet. Departementer og afdelinger, der ønsker interne budgetter i Ledelsesinfo, kan rette henvendelse gennem departementet for at få den skabelon, der skal anvendes til indlæsning. Når de interne budgetter er indtastet i skabelonen vil DcR sørge for indlæsning i systemet.