Ny procedure for Institutionsklientkonti

7

JUN

Regnskab

Calendar box timer icon00:00

---

Grønlandsbankens beskrivelse af ny procedure for klientkonti er tilgængelig på bankens hjemmeside.

 

I beskrivelsens side 2, ”Overblik over konti”, skal I være opmærksomme på følgende:

  1. beboerens ”Børne- & Unge Institutionskonto” oprettes ved indsendelse af den blanket, som findes på banksens hjemmeside. Blanketten sendes til den e-mail-adresse, som er angivet i selve blanketten.
  1. institutionens ”særlige institutionskonto” oprettes ved anvendelse af blanket 4.1.A. For udstedelse af kort til medarbejder anvendes blanket 4.1.D.
  1. beboerens private bankkonto oprettes ved anvendelse af samme blanket, som er beskrevet i punkt 1 ovenfor.

 

I beskrivelsens side 3, ”Sådan fungerer det” indledes med ”DcR […] i Selvstyret indsætter barnets lomme- og tøjpenge på barnets ’Børne & Unge Institutionskonto’.” Bemærk at dette som hidtil foregår ved at institutionen opretter udbetalinger i IRIS, hvorefter DcR forestår overførslen.

 

Beskrivelsens side 5, ”Fuldmagter”:

Første punkt: ”Institutionen skal have fuldmagt til barnets 'Børne & Unge Institutionskonto' via Netbank Erhverv. Dokumentation for fuldmagt skal forevises GrønlandsBANKEN erhvervsafdeling.”, oprettes ved indsendelse af den blanket, som findes sidst i procedurebeskrivelsen. Blanketten sendes til den e-mail-adresse, som er angivet i selve blanketten. Blanketten er den samme, som er nævnt ovenfor vedrørende side 2 pkt. 1.

 

Andet punkt: ”Udvalgte personale i institutionen skal have fuldmagt til institutionens Netbank Erhverv og/eller have udstedt kort til institutionens konto”, blanket 4.1.B og 4.1.D anvendes til dette punkt.

 

Tredje punkt: samme som første punkt.