Nunani Avannarlerni Paarlaasseqatigiittarnermut aaqqissuussineq

Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussani pisortat aqutsisoqarfiini, taakkununngalu atasumik suliffeqarfiusuni kiisalu kommunini atorfeqartitaallutik sulisut Nunat Avannarliit Ministeriisa Siunnersuisoqatigiiffiata paarlaaqatigiittarnermut aaqqissuussinera aqqutigalugu nunani avannarlerni paarlaaqatigiinnissamut aningaasanik qinnuteqarsinnaatitaapput.

 


Nunani Avannarlerni atorfilittat paarlaasseqatigiittarnerat 

Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussani pisortat aqutsisoqarfiini, taakkununngalu atasumik suliffeqarfiusuni kiisalu kommunini atorfeqartitaallutik sulisut Nunat Avannarliit Ministeriisa Siunnersuisoqatigiiffiata paarlaasseqatigiittarnermut aaqqissuussinera aqqutigalugu nunani avannarlerni paarlaasseqatigiinnissamut aningaasanik qinnuteqarsinnaatitaapput. 


Atorfilittatut paarlaasseqatigiinnissamut qinnuteqarit:  Una tooruk

Paarlaasseqatigeereernerup kingorna nalunaaruteqarfissaq: Una tooruk 


Siunertaa

Atorfilittat paarlaasseqatigiittarneranni siunertaavoq nunani avannarlerni allani aqutsisoqarfiit ilaanni sulinikkut pisortat aqutsisoqarfiini sulisut nunani avannarlerni suliassatik ilinniarfigissagaat.  Taamaammat Kalaallit Nunaat Nunani Avannarlerni nunat allat assigalugit susassaqarfittut immikkoortutut isigineqarpoq.

Nunani avannarlerni nunat ilaanni aqutsisoqarfimmi sulinikkut sulisut nunat allat suliffeqarfiutaannik ilisimasaqalissapput.  Ajornartorsiutinik qaangiiniarnermi periutsit pilerfianni ineriartorfiannilu periutsinik allanik misissuinissaq suliaqarnissarlu periarfissaqalissaaq. 


Aqutsineq

Atorfilittat paarlaasseqatigiinnerannut tunngatillugu maleruagassat atuuttut Nunani Avannarlerni Ministerit Siunnersuisoqatigiiffianniit aalajangersarneqarput.  Nunani Avannarlerni Ministerit Siunnersuisoqatigiiffiata Allattoqarfia aaqqissuussinerup nunani avannarlerni ataatsimoortumik aqunneqarneranut akisussaasuuvoq.  Nunani ataasiakkaani aqutsinissami suliffeqarfimmik akisussaasumik toqqaasoqarsimavoq, tassaniipporlu inuk attaveqarfigisassaq.


Aaqqissuussineq aaqqissuussinermut maleruagassat nalinginnaasut atuuttut Nunat Avannarliit Ministeriisa Siunnersuisoqatigiiffiannit saqqummiunneqartut tunngavigalugit Kalaallit Nunaanni allaffissornikkut aqunneqarpoq.

 

Nunani Avannarlerni paarlaasseqatigiittarnermi maleruagassat

Paarlaasseqatigiinneq sivikinnerpaamik sapaatip akunnerinik marlunnik, sivisunerpaamillu qaammatinik pingasunik sivisussuseqassaaq.  Peqataasut namminneerlutik suliffeqarfimmut tigusisussamut attaveqarnissartik isumagissavaat, tassungalu ilanngullugu sulinerup nalaani pisariaqartitanik piareersaanissaq.  Aaqqissuussineq tunngavigalugu paarlaasseqatigiittoqarnerani sulisut marluk akornanni suliffigisamik paarlaattoqarnissaa piumasarineqanngilaq.   

Piffissaq suliffigineqartoq atorfigisimasami sulinertut isigineqassaaq.  Tamatumalu kingunerissavaa sulisup suliffigeriikkamini akissarsiani pigiinnassammagit. 

Paarlaasseqatigiinnerup nalaani sulisup sulinermut maleruagassat atorfimmut atuutsinneqartut malittussaavai, sulinermullu atatillugu akisussaaffiliussat pisussaaffiliussallu malissallugit.  Sulisup nipangiussisussaatitaanermut piumasaqaataajunnartut atorfimmut atuutsinneqartut malissavai, pisariaqartinneqarpallu tamanna pillugu pisussaanini atsiussallugu. 

Sulinerup ingerlanerani feeriarnissaq sivisunerpaamik sapaatip akunnerinik 3-nik sivisussuseqarnissaa anguniagaavoq.  Sulineq naammassereerpat sulisoq paarlaasseqatigiinnissaq sioqqullugu suliffigisimasaminut utertussaavoq. 

Sulisoq suliartoreernermi kingorna kingusinnerpaamik qaammat ataaseq qaangiutsinnagu, atorfinitsitsinermik oqartussanut aamma Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmut suliartornermi misilittakkani il.il. pillugit nalunaarusiamik tunniussaqassaaq. 

Nalunaarusiaq tunniunneqanngitsoorpat oqartussaalluni atorfinitsitsisuusoq paarlaasseqatigiinnermi, paarlaasseqatigiinnermut atatillugu angalanermut aningaasartuutaasunut aningaasanullu tunniunneqartunut atatillugu aningaasartuutaasunut tamanut akisussaatinneqassaaq.


Aningaasanik tunineqartarneq

Nunat Avannarliit Ministeriisa Siunnersuisoqatigiiffiat aaqqissuussinermi maleruagassat atuuttut malillugit aningaasanik angalanermut aningaasartuutinut aningaasanullu tunniunneqartunut ukiut tamaasa immikkoortitsisarpoq.  Missingersuutit nalinginnaasumik sioqqutsilluni decembarip qaammataata ingerlanera aalajangerneqareertarput. 

Qaammatit suliffiusut qaangiunnerisa tamaasa paarlaasseqatigiittoqarnerani aningaasartuutaanerusut akilernissaannut 13.000,00 kr.-nik aningaasanik tunniussisoqartarpoq. Aningaasat tunniunneqartut qaammammut aalajangersimasutut tunniunneqartarput.  Tamatuma saniatigut paarlaasseqatigiiffimmi sulilernermut suliunnaarnermullu atatillugu sulisup angalaneranut aningaasartuutaasut aaqqissuussineq aqqutigalugu akilerneqartarput. 

Paarlaasseqatigiittoqarnissaanut allaneersunik tapiisoqarsimassappat angalanermut aningaasartuutinut aningaasanullu tunniussanut tunniussisoqarsinnaajunnaassaaq. 

Ministerit Siunnersuisoqatigiiffianniit allamik aalajangiisoqarsimatinnagu aningaasat Kalaallit Nunaata aaqqissuussinermut peqataanissaanut immikkoortinneqartut Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmit agguaaneqassapput.  Aningaasat kalaallit atorfinitsitsisuannit akileqqaarallarneqassapput.  Aaqqissuussineq naapertorlugu akissarsianik tunniussanillu aningaaserivimmut nuussisoqarnissaanik kissaateqartoqarsimappat sulisoq nammineerluni aningaaserivimmik kontullu normuanik innersuussissaaq. 

Angalanermut aningaasartuutit aningaasallu tunniunneqartut akilerneqarnerannut uppernarsaatissat Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmut nassiunneqassapput, taakkulu atorfinitsitsisup aningaaserivia kontuatalu normua atorfinitsitsisumit uppernarsarneqarlutillu erseqqissaaffigineqassapput.  Sulisoq inaarutaasumik nalunaarusiamik Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmut nassiussaqareerpat aningaasat kingornagut utertinneqassapput.

Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfiup uppernarsaatissat Ministerit Siunnersuisoqatigiiffiata Allattoqarfiannut nassiutissavai, taakkualu aningaasat atorfinitsitsisup kontuanut nuussavaat. 


Paarlaasseqatigiinnerup uniinnarnera

Paarlaasseqatigiinnerup nalaani sulineq unitsinneqarsimappat sulinerup uninnera killigalugu aningaasat tunniunneqartarunnaassapput.  Tamatuma kingorna sulisoq piaarnerpaamik Kalaallit Nunaanni suliffigisaminut utissalluni pisussaaffeqarpoq.  Paarlaasseqatigiinnerup uniinnarneranut aningaasartuutaasut tamarmik sulisumit akilerneqassapput.


Qinnuteqarnermi periutsit

Aaqqissuussineq naapertorlugu paarlaasseqatigiinnissamut qinnuteqaativik sulisup suliffeqarfiullu tigusisussap akornanni isumaqatigiissutaareersoq tunngavigalugu tunniunneqassaaq.  Atorfimmi suliassat suliffimmilu atugassarititaasut tulluartuunersut sulisup qulakkiissallugit akisussaaffigaa, taamatullu sulinermut atatillugu inissiamik tulluartumik tunineqarnissaq qulakkiissallugu.  Ineqarnermut anngaasartuutit suliffigisami maleruagassat atuuttut malillugit sulisup nammineerluni akiligassarai. 

Sulisup paarlaasseqatigiinnissap aallartinnginnerani inissanut, assartuinissanut, suliassanut, suliffimmi pequsersuinermut tunngasut piareeqqanissaat qulakkeereersimassagai kaammattuutigineqarpoq.  Paarlaasseqatigiiffimmi inummik aalajangersimasumik attaveqarfeqarnissaq kaammattuutigineqarsinnaavoq. 

Paarlaasseqatigiinnissamut qinnuteqaat sulisup atorfiniffiusussamut nassiutissavaa.  Qinnuteqaat suliassanngortillugu nassiunneqartinnagu atorfiniffiusussap kaammattuutaanik naqissuserneqassaaq. 


Nunani Avannarlerni Atorfilittat Paarlaasseqatigiinnissaannut qinnuteqaataat paasissutissanik makkuninnga imaqassaaq:

  • Kalaallit Nunaanni atorfinitsitsinermi oqartussaasut
  • Sulisup aqqa
  • Sulisup inuup normua
  • Sulisup atorfeqarfia 
  • Nunami apuuffissami paarlaasseqatigiinnermut saaffissaq
  • Nunami apuuffissami suliffigisaq atorfigisassarlu 
  • Piffissaq suliffiusussatut isumaqatigiissutaasoq
  • Aningaasat tunniussassatut qinnutigineqartut (akissarsiaqartitaalluni sulinngiffeqarsinnaatitaaneq, angalanermut aningaasartuutit, aningaasat tunniunneqartut, naatsorsuutit)
  • Allat aqqutigalugit tapiissuteqartoqarsimanersoq imaluunniit paarlaasseqatigiinnermut allaniit tapiissuteqartoqarnissaa pillugu qinnuteqartoqarsimanersoq pillugit paasissutissiineq.

Qinnuteqaatit ingerlaavartumik tiguneqartarput qinnuteqartullu pingaarnersiorlugit qulleriiaarneqartarneri Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmit isumagineqartarluni. Qinnuteqaatip akuersissutigineqarnera sulisumut qinnuteqartumut sulisitsisumullu ingerlanneqartarput.


Nunat aaqqissuussinermi peqataasut

Danmark                 

Finland

Savalimmiut

Kalaallit Nunaat

Island

Norge

Åland

Sverige

Aaqqissuusaq pillugu paasissutissat annertunerusut Nunat Avannarliit Ministeriisa nittartagaanni atuarsinnaavatit Una tooruk