§ 6 naapertorlugu tapit qitiusumik isumaqatigiinniutigineqarsimanngitsut, Atorfinnut immikkut ittunut tapit pillugit najoqqutassat

Allakkiami matumani pineqarpoq § 6-imi tapit pillugit
isumaqatiginninniarsinnaatitaanerup najukkami aqutsisunut aamma
immikkoortortaqarfimmi atorfinitsitsisumi sulisut sinniisaannut suliakkiutigineqartarnerat,
tak.

 • Naalakkersuisut aamma De Samforhandlende Akademikerorganisationerit isumaqatigiissutaat, AC isumaqatigiissut, aamma
 • Naalakkersuisut aamma Danmarks Jurist- og Økonomforbundip isumaqatigiissutaat, DJØF isumaqatigiissut.


Atuuffia

§ 6 naapertorlugu tapeqartitsineq nutaanik atorfinitsitsinerni kiisalu atorfiit annertuumik allanngortinneqarnerini pisinnaavoq. § 6 naapertorlugu tapit taamaallaat sulisunut immikkut piginnaasalinnut, atorfimmik suliassanik atorfiup nalinginnaasup avataaniittunik isumaqatigiissuteqarfiusumiittunik isumaginnittuusunut tunniunneqarsinnaapput. Tassa imaappoq atorfik immikkut ittoq pineqartariaqarpoq sulisoq § 6 naapertorlugu tapeqartinneqassappat Isumagisassat, suliassat piginnaasalluunniit immikkut atorfeqarnissamik piumasaqaammik naammassinniffiusussat ulluinnarni sulinermut pingaaruteqarluinnassapput, kiisalu sulisup atorfimmik sapinnginnissaanut tunngaviussallutik.

AC-mi isumaqatigiissut naapertorlugu sulisunut piumasaqaatit:
Assersuutigalugu piumasaqaatit makku pingaartinneqarput:

 • Atuartitsinermik misilittagaqarneq, oqaatsitigut piginnaasaqarneq, suliassat immikkut ilungersunartut, ilinniagaqarsimanikkut tunuliaquttat, ataqatigiissaarisinnaaneq,
 • ataatsimut sulisut sinniisaattut suliassaqarneq, suliniutinik aqutsisuuneq, siunnersortaaneq tullersortaanerluunniit.

DJØF-mi isumaqatigiissut naapertorlugu sulisunut piumasaqaatit:
Assersuutigalugu piumasaqaatit makku pingaartinneqarput:

 • Suliniutinik aqutsineq, ataqatigiissaarisuuneq, ilinniagaqarsimanikkut tunuliaquttat
 • suliassat immikkut ilungersunartut, sulisut sinniisaattut sulineq.

Tamanut piumasaqaatit allat
§ 6 naapertorlugu qitiusumik isumaqatigiinniutigineqarsimanngitsunik tapeqartitsisoqarsinnaavoq taamaallaat piumasaqaatit makku naammassineqarsimappata:

 • Sulisoq DJØF-imi AC-miluunniit isumaqatigiissut naapertorlugu atorfeqassaaq § 6-ilu naapertorlugu tapeqartinneqariissanani, tassunga ilanngullugu immikkut siunnersortitut siunnersortilluunniit pisortaattut tapeqartinneqariissanani.
 • § 6 naapertorlugu tapit annertussusaasa qaammammut 3.000,00 kr.-t sinnersimassanngilaat.
 • Sulisoq immikkut atorfimmik isumagisaqassaaq.


Piffissap § 6 naapertorlugu tapeqartitsiviusup sivisussusissaanut tunngatillugu piffissaq sulisup isumagisassanik aamma/imaluunniit suliassanik tapeqartitsinermut tunuliaqutaasunik isumaginniffigisaa apeqqutaavoq. Tamatuma kinguneraa § 6 naapertorlugu tapit piffissamut killilimmut tunniunneqarsinnaanerat, tamanna assersuutigalugu siunnersortitut, sulisut sinniisaattut il.il. suliaqarnermi pisarpoq.


Aallaaviatigut sulisoq assersuutigalugu suliaqarfimmi iluani ukioq ataaseq inorlugu sulisimappat § 6 naapertorlugu tapeqartinneqartariaqanngilaq. Tamatumunnga pissutaavoq sulisut amerlanngitsunnguit kisimik piffissami taama sivikitsigisumi sulisimagaangamik suliaqarfimmik iluanni naammaginartumik misilittagaqalerneq ajornerat immikkut atorfimmut piumasaqaatit naammassineqarnissaannut. Akerlianik aamma suliaqarfiup iluani piffissami sivisuumi sulisimagaanni imaanngilaq atorfigisaq immikkut ittoq pineqartoq.


Isumaqatigiinniarfissat piffissarlu tapeqartitsiviulersussaq
Sulisut sinniisaat isumaqatigiinniaqataasussatut atuussinnaassappat taanna sulisut sinniisaattut nalunaarutigineqarsimassaaq. Najukkami sulisut sinniisaat pisinnaanngippat atorfeqarfimmi pineqartumi sinniisussaatitaasoq isumaqatigiinniarsinnaatitaassaaq.


Sulisitsisunut tunngatillugu najukkami aqutsisut tassaapput isumaqatiginninniartussaasut.

§ 6 naapertorlugu kingumoortumik atuutilersumik tapeqartitsisoqalersinnaanngilaq. § 6 naapertorlugu tapit aatsaat tunniunneqarsinnaapput isumaqatigiissutip qitiusumik isumaqatigiinniutigineqarsimanngitsup atsiorneqarneranit qaammatip tulliuttup ulluisa aallaqqaataanni. Tassa ass. imaappoq isumaqatigiinniaqataasut isumaqatigiissummik 15. maj 2018-imi atsiorsimappata § 6 naapertorlugu tapit aatsaat 1. juni 2018-imi tunniunneqarsinnaalissapput. Isumaqatigiissutip isumaqatiginninniartunit atsiorneqarnerata kingorna kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiunneranni Sulisoqarnermut Inatsisilerinermullu allaffiup isumaqatigiissut najukkami aqutsisunit tigoreersimassavaa.


Isumaqatigiissut qitiusumik isumaqatigiinniutigineqarsimanngitsoq.
Paasissutissat makku isumaqatigiissummi minnerpaatut allassimassapput
ilanngunneqarsimassallutillu:

 • Sulisup aqqi tamarmik, ulloq inunngorfia, atorfiniffia kiisalu CV-a ilinniagaatalu taaguutaa
 • Tapiissutit annertussusii ullorlu tapeqartitsiviulersoq. § 6 naapertorlugu piffissami killilimmi tapeqartitsinissaq pineqarpat piffissaq tapeqartitsiviusussaq ilisimatitsissutigineqassaaq.
 • Isumaqatigiissut qitiusumik isumaqatigiinniutigineqarsimanngitsoq qanga isumaqatigiinniartuusunit atsiorneqarsimanersoq.
 • Sulisup sooq § 6 naapertorlugu tapeqartinneqarnissamut piginnaatinneqarnera pillugu paasissutissat sukumiisut. Naammanngilaq allassallugu sulisup ataqatigiissaarisutut suliaqarnera. Ilisimatitsissutigineqassaaq ulluinnarni sunik suliaqartoqartarnersoq, sulisoq kikkut akornanni ataqatigiissaarissanersoq il.il..
 • Sulisoq kommunimi, suliffeqarfimmi namminersortitami allaniluunniit sulisimappat sulisup akissarsiaasa allagartaata assilinera kingulleq.
 • Sulisup atorfimmik suliassallu nassuiaataannik allaaserinninnera. Sulisooreersoq pineqarpat sulisup siusinnerusukkut maannalu atorfiata suliassaasalu nassuiaataat ilanngunneqassaaq. Atorfiup suliassallu nassuiaataat minnerpaamik makkuninnga imaqassaaq:
  o Aaqqissuussaanikkut inissisimaffia kimullu attaveqarnersoq.
  o Suliassat pingaarutillit tamarmik nassuiaataat kiisalu akisussaaffiit oqartussaaffiillu.
  o Ilinniarsimanermut tunngasut, matumani ilinniaqqissimanerit nangitsiviusumillu ilinniarsimanerit kiisalu suliatigut piginnaasat inuttullu piginnaasat.


§ 6 naapertorlugu tapit Namminersorlutik Oqartussani qitiusumik isumaqatigiinniutigineqarsimanngitsut pillugit isumaqatigiissutit ilanngussallu taakkununnga tunngasut Sulisoqarnermut Inatsisilerinermullu allaffimmut nassiunneqassapput. E-mail: personale@nanoq gl


Kommunini § 6 naapertorlugu tapit qitiusumik isumaqatigiinniutigineqarsimanngitsut pillugit isumaqatigiissutit ilanngussallu taakkununnga tunngasut Sulisoqarnermut Inatsisilerinermullu allaffimmut nassiunneqassapput. E-mail: personale@nanoq gl. Tamatuma kingorna Sulisoqarnermut Inatsisilerinermullu allaffiup Isumaqatiginninniartarfik attavigissavaa.