Sulisunut suliat aamma maleruagassanik saneqqutsisunut pillaatit

Sulisoqarneq pillugu suliat aamma maleruagassanik saneqqutsisunut pineqaatissiinerit

 

Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik sulisoqarneq pillugu suliassanut aalajangersimasunut atatillugu siunnersuinissamut oqaloqatigiinnissamullu piareersimajuarpoq, taamatullu pisariaqartitsiguit oqaloqatigiinnissamut uunga linkimut qinnuteqarit.

Matumani immikkoortumi isumaqatigiissuteqarnikkut (overenskomst) atorfeqartinneqartut pineqarput, tjenestemandit pineqarpata taakku pillugit maani paasisaqarnerusinnaavutit.

Tullinnguuttumi pingasunik teqeqqulimmi takutinneqarput illit sulititsisutut sulisunut atorfimminnut atatillugu sumiginnaasimasunut qisuariaatigisinnaasatit. Pineqaatissiissutitut toqqarneqartoq atorfimmik sumiginnaanermut naapertuunnissaa pingaaruteqarpoq. Annikinnerusumik sumiginnaasimaneq pineqaatissiinermik sunniutikinnerpaamik aaqqinniarneqartuartariaqarpoq.

Pineqaatissiissutit aalajangersimasumik tulleriiaarnissaannut piumasaqaateqanngilaq. Pineqaatissiisoqassaneranik aalajangerniarnermi pineqaatissiisoqassappallu sorliussaneranik suliani ataasiakkaani tamatigut naliliisoqartassaaq.

 

 

 

 

Oqaasiinnakkut mianersoqqusineq:

Pissusilersuut, sulineq allarluinnarluunniit aalajangersimasoq illit sulititsisutut naammaginartinngisat sulisumut erseqqissaatiginiarukku oqaasiinnakkut mianersoqqusineq atorneqassaaq.

Oqaasiinnakkut mianersoqqusineq pineqaatissiinermut periarfissatut aalajangersimasuunngilaq, aqutsisutulli  piginnaatitaaffimmeersuulluni, tassuuna suleqatitit suliassamik qanoq suliarinnitsikkusunneritit ilitsersuussinnaallugit, kiisalu naammaginartinngisatit annikinnerusut mianersoqqusiutigisinnaallugit.

MALUGINIAGASSAT:

 • Pisup ilungersunassusaa nalilersoruk, sakkortunerusumik pineqaatissiisoqassava?
 • Sulititsisutut pissutsit naammaginartinngisatit nassuiakkit
 • Suut pitsanngoriartariaqarnersut qanorlu pitsanngoriassanersut nassuiaqqissaakkit

Suliffimmut tunngatillugu oqaloqateqarneq:

Atorfeqarneq pillugu oqaloqatigiinnerup siunertaraa, pissusilersornikkut, suliaqarnikkut assigisaanilluunniit sammisat sulititsisup naammaginngisai sulisumut nassuiaatiginissaat.

Oqaloqatigiinnissaq ullunik marlunnik pingasunilluunniit sioqqullugu nassiunneqartussamik ataatsimiigiaqqusissummik sanasoqartuartariaqarpoq. Ataatsimiigiaqqusissummi oqaluuserisassat allassimassapput, oqaloqatigiinneq sumi qaqugulu pissanersoq, takkuttussaatitaaneq ilanngullugu, kiisalu takkutinngitsoornermi kinguneqaataasinnaasut aamma sulisoq illersuisumik nassarsinnaanera ilanngullugit.

Oqaloqatigiinnermi ersarissarneqartariaqarpoq sooq sulisoq atorfeqarneq pillugu oqaloqatiginnikkiartoqquneqarsimanersoq, kiisalu sulisup suut aaqqiissutigisassaatut naatsorsuutigineqarnersut. Ersarissunik uuttorneqarsinnaasunillu isumaqatigiissusiortoqartariaqarpoq Isumaqatigiissutit naammassineqanngippata kinguneqaataasinnaasut suunersut ersarissarneqassallutik.

Ajornartorsiutit tulleriiginnartut oqaloqatigiissutiginissaannut imaluunniit sulititsisup naammaginngisaqarnera pillugu sulisumik oqaloqatiginnittariaqarsorineqartillugu atorfeqarneq pillugu oqaloqatigiinneq sakkussatsialaavoq. Matumani assersuutigineqarsinnaavoq suleqatigiinnermi ajornartorsiutit sulisulluunniit suliaannik sulialluunniit pitsaassusaanik naammaginanngitsoqarnera.

Tamatigut imaqarniliortoqartassaaq, taannalu ataatsimeeqataasunut nassiunneqassaaq imaqarniliamut ilanngussaqarsinnaanissamut kingusinnerpaaffilerlugu. Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfiup siunnersuutigaa oqaaseqarsinnaanissamut ullut sisamat tallimalluunniit periarfissaassasut.

MALUGINIAGASSAT:

 • Sulisoq sooq atorfeqarneq pillugu oqaloqatigineqarnersoq ersarissumik paasinartumillu nassuiaruk
 • Oqaloqatigiinneq imaqarniliarineqassaaq
 • Imaqarniliaq sulisumut nassiunneqassaaq illersuisoqarsimappallu tassunga
 • Pitsanngoriaatissat aalajangersimasut ersarissakkit
 • Suleqatigisarlu isumaqatigiissutigisat malitseqartikkit

 

Allakkatigut mianersoqqusineq:

Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfiup siunnersuutigaa mianersoqqussutit tamatigut allaganngorlugit tunniunneqartassasut. Sulisup piffissamut aalajangersimasumut pitsanngoriaateqarnissaa pissusilersorsimaneraluunniit akuerineqarsinnaanngitsoq nassuiarniarlugu allakkatigut mianersoqqussut aqutsisumit atorneqassaaq.

Sulisoq pisortani atorfeqarpat allakkatigut mianersoqqusinermi sulisoq tamatigut tusarniarfigineqartassaaq. Suliffik Namminersorlutik Oqartussat sulisoqarnermut allaffeqarfiani akisussaaffiit piginnaasallu pillugit kaajallaasitaannik tunngaveqarpat pinngitsaaliissummik siunnersuisarnerit, tusarniaanerillu kiisalu aalajangiinerit Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmit suliarineqassapput. Kaajallaasitaq uani nassaarisinnaavat.

Illuatungiusumik tusarniaanermi mianersoqqusinialersaarnermut tunngavilersuut allassimasariaqarpoq, kiisalu suleqatip suut pitsanngoriaatigissanerai naggataatigullu pitsanngorianngippat suut kinguneqaataassanersut. Illuatungiusumut tusarniaanermut periarfissaq nalinginnaasumik sap. akunneranik sivisutigisarpoq. Illuatungiusumut tusarniaaneq qaangiuppat tusarniaanermi akissutaasinnaasut sulititsisup suliaq pillugu paasinninneranut allannguinersut isummertoqassaaq. Taassumalu kingorna aalajangiisoqanngikkuni suliaq taamaatinneqassaaq.

Napparsimalluni sulinngitsoornerit pillugit oqaloqatiginnittarnerit iluaqutaanngippata, allakkatigut mianersoqqusineq napparsimalluni sulinngitsoornernik ikilisaaniarnermut sakkussaavoq pingaarutilik. Taassuma saniatigut napparsimalluni eqqunngitsumik nalunaartoqartillugu, sulisoq inortuikulappat, piffissaliussanik angumersinngitsoortarnermi il.il. atorneqartarpoq.

MALUGINIAGASSAT:

 • Pitsanngoriaatissat ersarissaqqissaakkit
 • Isumaqatigiissutigisat attanniarlugit malitseqartikkit
 • Pissusilersuutit uteqattaartut iliuuseqarfigikkit

Suliunnaarsitsissut:

Sulisumik suliunnaarsitsineq 1) Sulisumi pissutsinik imaluunniit 2) Suliffimmi pissutsinik tunngaveqarsinnaavoq. Suliunnaarsitsinermi tullinnguuttut suliassamut atatillugu tunngaviusinnaapput:

Sulisumi pissutsit

Suliffimmi pissutsit

Piukkunnanngissuseq

Atorfiup atorunnaarsinnera

Napparsimaneq/napparsimalluni takkutinngitsoorneq

Sipaarniarnerit

Atornerluinermik ajornartorsiutit

Suliassaarunneq

Suleqatigiinnikkut ajornakusoorutit

Aaqqissugaanermik allannguinerit

Suliumannginneq/naalakkumannginneq

 

Akuerineqarani takkutinngitsoornerit

 

Ileqqorissaarnissamut unioqqutitsineq

 

 

Sulisoq pisortani atorfeqarpat sulisoq suliunnaarsinniarneqartillugu tassunga illuatungiusumut tamatigut tusarniaasoqartassaaq. Suliffik Namminersorlutik Oqartussat sulisoqarnermut allaffeqarfiani akisussaaffiit piginnaasallu pillugit kaajallaasitaannik tunngaveqarpat pinngitsaaliissummik siunnersuisarnerit, tusarniaanerillu kiisalu aalajangiinerit Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmit suliarineqassapput. Kaajallaasitaq uani nassaarisinnaavat.

Illuatungiusumut tusarniaanermi suliunnaarsitsilersaarnermut tunngavilersuut allassimassaaq, taamatuttaaq sulisoq illuatungiusumut tusarniaanerup nalaani suliartussanersoq. Matuma saniatigut suliunnaarsitsinissaq pillugu aalajangiisoqassatillugu ulloq aningaasarsiffissaq atorfeqarfissarlu kingulleq allassimassaaq. Illuatungiusumut tusarniaanermut periarfissaq nalinginnaasumik sap. akunneranik sivisutigisarpoq. Illuatungiusumut tusarniaaneq qaangiuppat tusarniaanermi akissutaasinnaasut sulititsisup suliaq pillugu paasinninneranut allannguinersut isummertoqassaaq. Taassumalu kingorna aalajangiisoqanngikkuni suliaq taamaatinneqassaaq.

Taamaattumik tusarniaanermut akissutit pissutigalugit pineqaatissiineq artukkiinannginnerusoq naapertuunnerulersinnaavoq.

Suliunnaarsitsinissaq aalajangiunneqarpat sulisoq piffissami suliunnaarsitsiffiusumi sulissanersoq aalajangerneqassaaq, tamanna pillugu tullinnguuttumi atuarsinnaavat. Massuma saniatigut feeriassat qaangiuttoornerilluunniit atorneqassanersut kalerriutigineqassanersut isummertoqassaaq.

Sulisitsisut aamma atorfillit akornanni Inatsisitigut pissutsit pillugit Inatsisartut inatsisaannut nr. 11, 29. november 2013-meersumut atatillugu suliunnaarsitsinialersaarneq pillugu tamakkiisumik takussutissiaq tullinnguuttumi takuneqarsinnaavoq.

Piffissaq atorfiniffiusoq

Sulisitsisup tungaaniit soraarsitsinissamut ilimasaarineq

Soraarsitsineq pillugu aalajangiineq (peqataasumik tusarniaareernikkut) piffissaq atorfiniffiusoq ima sivisutigisimappat kingusinnerpaamik tunniunneqassaaq

qaammatit 0-3 (misiliiffiusutut isumaqatigiissutaasoq)

Ullut 14-it

Qaammatit 2,5

Qaammatit 0-6

Qaammat ataaseq

Qaammatit 5

Qaammatit 6 – ukiut 3

Qaammatit pingasut

Ukiut 2 qaammatillu 9

Ukiut 3 – ukiut 6

Qaammatit 4

Ukiut 5 qaammatillu 8

Ukiut 6 – ukiut 9

Qaammatit 5

Ukiut 8 qaammatillu 7

Ukiut 9 sinnerlugit

Qaammatit 6

Ukiut 8 qaammatillu 7 kingorna

 

Malugeqquneqarpoq. Isumaqatigiissutini (overenskomster) arlalippassuarni sivisuumik atorfeqarsimagaanni ukioqqortugaanniluunniit suliunnaarsitsilersaarnerit sivisunerusarput, taamaattumik isumaqatigiissut (overenskomst) tamatigut alakkartassavat. Isumaqatigiissutit (overenskomster) uani nanisinnaavatit.

MALUGINIAGASSAT:

 • Soraarsitaanissaq pillugu kalerriussineq
 • Atorfillit inatsisaat naapertorlugu ajunngitsorsititsisinnaaneq
 • Feeriassanik, qaangiuttoornernik allanillu atuinissamut kalerriineq
 • Sulisoq maleruagassatigut immikkut illersugaava? (immikkoortitsinnginnissamut maleruagassat, naartuneq il. il.)
 • Sulisoq arlaatigut sinniisutut atuuffeqarpa?
 • Namminersorlutik Oqartussani nutaamik atorfinitsitsinermut kingumut naatsorsuisinnaaneq

Peersitsineq:

Sulisumik peersitsineq pineqaatissiissutaavoq sakkortunerpaaq. Atorfinitsinneqarnermut isumaqatigiissut annertuumik sumiginnarneqarsimassaaq sulisumik peersitsisoqassappat.

Sulisoq pisortani atorfeqarpat peersitsinnginnermi sulisoq tamatigut tusarniarneqaqqaassaaq. Suliffik Namminersorlutik Oqartussat sulisoqarnermut allaffeqarfiani akisussaaffiit piginnaasallu pillugit kaajallaasitaannik tunngaveqarpat pinngitsaaliissummik siunnersuisarnerit, tusarniaanerillu kiisalu aalajangiinerit Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmit suliarineqartarput. Kaajallaasitaq uani nassaarisinnaavat.

Sulisumik peersitsinissaq aalajangiunneqarsimappat ulloq aningaasarsiffissat atorfeqarfissallu kingulleq tassaassaaq ulloq sulisup aalajangiineq pillugu tigusaqarfia.

Atorfinitsinneqarnermut isumaqatigiissut annertuumik sumiginnarneqarsimappat pissusilersuutit Pinerluttulerinermut Inatsit naapertorlugu akisussaatinneqarsinnaasut nalinginnaasumik pineqartarput.  Taamaattumik tillinneq, eqqunngitsunik uppernarsaasersuineq, nipangiussisimasussaatitaanermik unioqqutitsineq, nakuuserneq, kinguaassiutigut kannguttaatsuliorneq il. il. pineqarsimassapput. Immikkut pisoqartillugu sulerusunngissuseq, sulinerup nalaani aalakoorneq, akuerineqaraniluunniit suliartunnginneq peersitsinertut pineqaatissiissutaasinnaapput. Sulisoq pissutsit assingi pissutigalugit allakkatigut mianersoqquneqareersimappat, sulisumik peersitsineq amerlanertigut suliamut attuumassuteqartassaaq.

MALUGINIAGASSAT:

 • Pineqaatissiissut naapertuuppa?
 • Sulititsisoq iliuuseqanngila?
 • Akissarsianik utertittariaqagaqalernissaa pinngitsoortinniarlugu akissarsiat unitsinneqassapput

Sulinngiffeqartitaagallarneq (atorunnaarsitsineq):

Suliffimmi pisut peqqutigalugit sulititsisoq sulisoq pillugu naammagittaalliummik unnerluussinermilluunniit misissuisariaqalersimappat sulisup piffissami sulinngiffeqartitaagallarnissaa pissusissamisoorsinnaavoq. Sulisoq sulinngiffeqartitaagallarnerani nalinginnaasumik akissarsiaqaannarnissaa piumasaqaataavoq.

Sulinngiffeqartitaagallarneq sakkortuumik unnerluunneqarnermi naapertuuttuusinnaavoq, soorlu tillissimasutut, suliffimmi akuerineqarsinnaanngitsumik pissusilersorsimasutut, nakuusersimasutulluunniit il. il. pasineqarneq. Pissusilersorneq ima sakkortutigisoq pasitsaatigineqarsimassaaq allaat pissutsit misissorneqarneranni sulisoq sulinngiffeqartitaagallartariaqarluni. Sulinngiffeqartitsigallarnermi sulititsisoq pissutsinik misissuisinnaassaaq, taassumalu kingorna pissusilersuutaasimasoq atorfeqartitsinermut atatillugu pineqaatissiissutaassanersoq nalilersorlugu.

Sulisussaatitaanermik atorunnaarsitsineq

Sulisoq suliunnaarsitaasimappat sulititsisup sulisoq piffissami suliunnaarsitsiffiusumi suliartussanersoq aalajangersinnaavaa.

Sulititsisoq sulisumik sulisussaatitaajunnaarsitsisimappat, taanna piffissami sulisussaatitaanermik atorunnaarsitsiffiusumi suliartussanngilaq, akissarsiaali allanngoratik. Sulisup sulisussaatitaanera atorunnaartinneqarsimappat sulisoq suliartoqquneqarsinnaanngilaq taamaattumillu nutaamik suliffittaarsinnaalluni.